Press

Leken trio med kraft i frasparket

JOSAH fra Molde har nettopp gitt ut sitt andre album, DIPOLE. Med sin bakgrunn fra alt fra jazz til rock leker bandmedlemmene fryktløst med sjangrene og oppnår sin helt egen stil som treffer bredt.

Alt i livet utspiller seg mellom motsetninger som natt og dag, seier og tap, kjærlighet og hat, liv og død. I spenningsfeltet som oppstår mellom disse ytterpunktene finner JOSAH sin inspirasjon, og derfor har bandets andre plate fått tittelen “DIPOLE”. På denne platen viser JOSAH en litt mørkere og mindre optimistisk side av seg selv i gnistrende kontrast til den alltid tilstedeværende lekenheten.

16. august ble albumet “DIPOLE” sluppet. Fire år etter forrige album “Stars and Lightballs”, et utall gigs og kreative studiotimer, har de nå pakket kofferten og vil ut til folket.

På skiva “DIPOLE” blir du kjent med hele bredden i JOSAH sitt musiske register. Småproggete magnesiumsrock med alt fra sarte til bisarre tekster om kropp og sjel både på fest og i den hverdagslige tidsklemme; om juling, hjertestrid og menneskelig fortapthet. Alt servert i et trio-format som tidvis kan få deg til å tro du hører dobbelt.

Pressen har sammenlignet JOSAH med både The Police, The Cure og 70-tallsproggerne fra Yes, men til tross for likhetstrekk anerkjenner alle JOSAH sin helt unike musikalske egenart.

“Det er vanskelig å forstå at ikke dette albumet skal bli en veldig mye større suksess enn det det flotte debutalbumet ble. Med Dipole har Josah fått vist at de er en tikkende bombe. Og det er vel antakelig nå den detonerer!” Audiophile.no (Les anmeldelse av “Dipole” i Audiophile.no)

Av og til oppstår det man kan kalle supergrupper, og en slik konstellasjon kan man kanskje kalle moldebandet Josah - Romsdals Budstikke

Sofistikert og småskranglete sirkuspop - Musikkpraksis

De er en ferdig pakke klar til levering! Disse guttene får et gjennombrudd snart - Hans-Olav Solli (Vokalist i Sons Of Angels) til Romsdals Budtikke

Jepp(e), den satt!  Ternikast seks! Ole Foss – Frilans journalist og anmelder

 

Bandet JOSAH består av:

Jonas Høgseth – gitarer, vokal

Sindre Klykken – bass, kor

Joachim Orvik – trommer, perc, kor

Josah trapp

Playful trio with a kick

Josah, from Molde, have just released their second album, DIPOLE. With a background ranging from jazz to rock, the band members fearlessly play with genres and achieve a unique style with something for everyone.

Everything in life plays out between opposites like night and day, victory and defeat, love and hate, life and death. The tension that arises between these extremes is where Josah find their inspiration. The band’s second album is therefore entitled “DIPOLE”. On this album Josah shows a slightly darker and less optimistic side of themself, in fiery contrast to the ever-present playfulness.

The album “DIPOLE” was released August 16th. It has been four years, countless gigs, and many creative hours in the studio since the previous album, “Stars and Light Balls”. They have now packed their suitcase and want to travel out to the people.

On the album “DIPOLE”, you get to know Josah and their wide ranging musicality. Slightly progressive magnesium rock, with everything from tender to bizarre lyrics about body and soul, both at parties and in the daily grind; about beating, torn emotions and inevitibility of the human experience. All served in a trio format that can occasionally make you think you hear double.

The press has compared Josah with The Police, The Cure, and 70´s proggressives from Yes. Despite the similarities, everyone recognizes the unique musical character of Josah.

“It’s hard to imagine this album being anything but a much bigger success than the stunning debut album was. With Dipole, Josah have shown that they are a ticking bomb. They are probably just now starting to detonate!” Audiophile.no (Read the review of “Dipole” at Audiophile.no)

Sometimes super groups appears and the Molde band Josah can be refered to as such a constellation - Romsdals Budstikke

Sophisticated and small scrawny circus pop - Musikkpraksis magazine

They are a complete package ready for delivery! These guys get a breakthrough soon - Hans Olav Solli (vocalist in Sons Of Angels) to regional newspaper

Jepp(e), it sat! (six) – Ole Foss, Freelance journalist and reviewer

 

The band Josah consists of:

Jonas Høgseth – guitars, vocals

Sindre Klykken – bass, backing vocals

Joachim Orvik  - drums, percussion, backing vocals

Josah

Image must be credited FredJonny™

 

Josah teaterfisk

 

EPSON scanner image